Terapi Klas Mizik se itilizasyon mizik pou amelyore sante oswa rezilta fonksyonèl. Terapi mizik se yon terapi atizay kreyatif, ki gen ladan yon pwosesis kote yon terapis mizik sèvi ak mizik ak tout aspè li yo-fizik, emosyonèl, mantal, sosyal, ayestetik, ak espirityèl - ede kliyan amelyore sante fizik ak mantal yo. Terapis Klas Mizik prensipalman ede kliyan amelyore sante yo nan domèn plizyè, tankou mantal fonksyònman, ladrès motè, devlopman emosyonèl, kominikasyon, sansoryèl, ladrès sosyal, ak kalite lavi lè l sèvi avèk eksperyans mizik aktif ak reseptif tankou enpwovizasyon, re-kreyasyon, konpozisyon, ak koute ak diskisyon sou mizik reyalize objektif tretman. Gen yon baz literati rechèch kantitatif ak kantitatif. Gen kèk pratik ki souvan te jwenn ladan yo devlopman travay (kominikasyon, ladrès motè, elatriye) ak moun ki gen bezwen espesyal, konpozisyon ak koute nan travay reminisans / oryantasyon ak travay granmoun aje, tretman ak detant, ak antrennman ritm pou reyabilitasyon fizik nan viktim konjesyon serebral. Terapi mizik yo itilize tou nan kèk lopital medikal, sant kansè, lekòl, pwogram rekiperasyon alkòl ak dwòg, lopital sikyatrik, ak enstalasyon koreksyonèl yo.

Pa gen pwodwi yo te jwenn matche chwa ou.